Beheermaatje

Wij doen het werk, jij bent in control!

Buro Riool heeft in samenwerking met Buro Cite Beheermaatje opgericht.
Het beheer van de gemeentelijke assets wordt namelijk steeds complexer. Gemeenten hebben behoefte aan ontzorging. Beheermaatje ontzorgt. Jouw Beheermaatje zorgt ervoor dat het inspectieplan op tijd beschikbaar is en dat de periodieke inspecties worden uitgevoerd volgens planning. Hij maakt onderhoudsplannen en vertaalt deze naar 0-planinngen en begrotingen voor regulier en groot onderhoud. En Beheermaatje zorgt ervoor dat de nieuwe gegevens in het beheersysteem worden verwerkt.

Meer informatie
iss_10716_02096-small
Waarom Beheermaatje

Onderhoud is essentieel voor het in stand houden van gemeentelijke assets. Onvoldoende capaciteit of andere prioriteiten kunnen leiden tot ‘verstoppingen’.  Gemeentes worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud of assets die vervangen moeten worden voordat de technische of economische levensduur is bereikt. Gevolgen zijn dat er publiek geld niet goed wordt besteed en gemeentes meer moeten investeren dan waar rekening mee is gehouden. Bij veel gemeenten zijn de afgelopen jaren capaciteitsknelpunten ontstaan voor het op gang houden van de onderhoudscyclus van de gemeentelijke assets. Dit onderhoud bestaat uit cyclische werkzaamheden. Met de mogelijkheid om onderhoud op afstand voor te bereiden en te begeleiden.

Beheermaatje ontzorgt

Beheermaatje maakt onderhoud makkelijker voor gemeentelijke assets! Jouw Beheermaatje zorgt ervoor dat het inspectieplannen op tijd beschikbaar zijn en dat periodieke inspecties worden uitgevoerd volgens planning. Hij maakt onderhoudsplannen en vertaalt deze naar 0-planinngen en begrotingen voor regulier en groot onderhoud. Daarnaast zorgt Beheermaatje  ervoor dat nieuwe gegevens in het beheersysteem worden verwerkt.

Kies wat bij jou past

Beheermaatje werkt op basis van abonnementen, waardoor de gemeente rekening kan houden met vaste en voorspelbare maandelijkse onderhoudskosten. Voor een vast bedrag per maand houdt Beheermaatje de onderhoudscyclus van je gemeente op de juiste snelheid, blijven jullie assets in goede staat en beschik je continu over actuele gegevens over je assets.

Voordat de gemeente een abonnement afsluit voert Beheermaatje geheel vrijblijvend een QuickScan uit om de te bepalen waar jouw gemeente staat met het beheer.

Optimaal assets beheren

Beheermaatje kan verschillende assets op afstand beheren. Jouw beheermaatje is een expert in beheer. Op dit moment zijn er beheermaatjes voor de volgende assets:

  • Riolering
  • Wegen
  • Kunstwerken
  • Straatmeubilair
  • Openbare verlichting
beheermaatje_green_lang

Beheermaatje

Kijk op onze website
Bekijk de website