Diensten

Meer dan rioolbeheer

Buro Riool helpt bedrijven en overheden met het slim beheren van hun riolering. Het beheren van de riolering is een specialistische activiteit. Buro Riool heeft deze kennis in huis en biedt dit aan op project- of interim basis doormiddel van ondersteuning. Het slim inrichten van het rioolbeheer kan een hoop (onverwachte) kosten besparen.

Bekijk alle diensten Download Brochure
Diensten Buro Riool Stad

Ondersteunen

Een rioolbeheerder heeft veel taken en verantwoordelijkheden en komt daarom niet altijd aan alle werkzaamheden toe of moet zich (tijdelijk) richten op andere werkzaamheden. Daarnaast zijn er soms zaken waarvoor je specifieke kennis nodig hebt. Er zijn altijd wel een paar taken die blijven liggen en die je graag afgehandeld wil hebben. Buro Riool pakt deze taken graag op, want wij hebben de kennis en de tijd! Wij kunnen dat op diverse manieren invullen. Op deze pagina zijn een aantal vormen genoemd, maar uiteraard zijn er ook andere vormen mogelijk!

Rioolbeheer op orde

Het begint met bewustwording

Denkt u dat het beheren van uw rioleringsareaal beter kan, maar weet u niet waar te beginnen? Buro Riool brengt voor u de totale beheercyclus in beeld door middel van een quickscan. Aan de hand van deze scan geven wij advies voor verbetering, want wij staan voor beter rioolbeheer! Deze adviezen kunnen wij indien gewenst ook uitwerken, zodat uw areaal op een slimme manier beheerd wordt. Uiteraard nemen wij hierin uw wensen mee en zorgen dat dit past binnen het rioleringsbeleid. Het eindresultaat: een beter inzicht in uw beheercyclus en meer grip hierop.

Diensten Buro Riool Rivier
pexels-tanathip-rattanatum-2026451-smaller

Interim werkzaamheden

De uitkomst voor specialistisch werk

Heeft u tijdelijk kennis van riolering nodig voor het beheer, een project of een bepaalde tijd? Buro Riool beschikt hierover! Door jarenlange ervaring en het werken binnen diverse organisaties kan Buro Riool uw vraag goed invullen en beantwoorden.

Asset Management

Meerwaarde door meer waarde

Asset management gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit de assets (rioleringsobjecten) te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. Het niet goed functioneren of het instorten van een riolering in het buitengebied heeft bijvoorbeeld veel minder gevolgen dan een riolering midden in een drukke winkelstraat. Hierop kan je het onderhoud afstemmen. Wij denk hierin graag met u mee en gewenst kunnen wij het vormgeven en inrichten.

iss_10716_00737-small
ISS_2486_03099-smaller-flipped

Programma van eisen

Beter rioolontwerp - minder uitval

Bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte is het rioleringsstelsel voor het afwateren van het regenwater en het afvalwater van woningen een belangrijk onderdeel. Een goed rioolontwerp is hierbij essentieel! Bij het bepalen van het ontwerp moeten een hoop keuzes worden gemaakt, zoals materiaalsoort, funderingseisen, en ontwerpcriteria. Deze vragen komen meestal bij een rioolbeheerder terecht. Het bespaart een hele hoop tijd en energie als je al deze keuzes van de te voren vastlegt in een programma van eisen. Buro Riool heeft ruime ervaring in het opstellen van dergelijke programma’s voor zowel het vrij verval - als de mechanische riolering.

Inspectieplannen

Meten = Weten

Een belangrijk onderdeel in de beheercyclus is het inspecteren van het rioleringsareaal. Inspecties leveren de juiste informatie op over de onderhoudsstaat van het rioolsysteem. Het uitvoeren van inspecties kost echter tijd en geld, dus dit moet gericht worden uitgevoerd. Wanneer moet je een object nu voor het eerst investeren en wanneer moet je dit opnieuw doen? Buro Riool beschikt over de juiste kennis en maakt voor u een inspectieplan, zodat u weet in welk jaar u uw rioleringsobject moet inspecteren. Uiteraard houden wij hierbij rekening met uw wensen en financiële kaders.

iss_7315_01664-smaller
sven-mieke-fteR0e2BzKo-unsplash-small

Inventarisaties

Breng uw riolering in kaart

Het werken met de juiste gegevens is van belang voor goed beheer van het rioleringsareaal. Mist u gegevens in uw rioleringsdata en wilt u die graag aangevuld hebben? Buro Riool kan deze gegevens voor u inventariseren. Dit kan zowel in het veld als vanuit diverse documenten achter het bureau.

We helpen u graag!

Buro Riool is op projectbasis beschikbaar voor al uw aandachtspunten op het gebied van gemeentelijke riolering. Zo adviseren wij over onderhoudsvraagstukken, beoordelen we inspecties en stellen we maatregelplannen en beleidsplannen op.

Maak een afspraak