GWSW adviseur

Deskundige rioleringsdataset ondersteuning

Veel gemeente hebben onvoldoende tijd of de deskundigheid niet in huis. De technische opbouw van het GWSW en de logbestanden van de GWSW-nulmeting vraagt om toelichting en een deskundige analyse. Doorgaans wordt er een ervaren adviseur ingehuurd om een GWSW-nulmeting te doen die gemeente advies geeft over hoe zij de dataset kunnen opwerken tot het kwaliteitsniveau dat in het GWSW vastgelegd is.

Meer over GWSW
GWSW adviseur Buro Riool terrein
iss_10716_02096-small

Buro Riool inzetten voor uw gemeente of waterschap?

Naast het ondersteunen in het dagelijks beheer van de riolering en het adviseren op diverse rioleringsvraagstukken kan Buro Riool nu eveneens adviseren om jouw beheerdata GWSW-conform te maken en de voordelen van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) in allerlei toepassingen te gaan benutten. Erwin Schreve heeft hiervoor een opleiding tot GWSW-adviseur gevolgd bij stichting RIONED.

Neem contact op!