• gemeente-Deft1-1500×1125-small
  Gemalen beheer op orde bij Gemeente Delft

  Beschrijving Gemeente Delft heeft de ambitie om hun gemalen beheer naar een hoger plan te tillen, hiervoor hebben ze Buro Riool ingeschakeld. Buro Riool heeft met behulp van interviews en een veld onderzoek de bestaande situatie in kaart gebracht aan de hand hiervan hebben we een verbeter voorstel geschreven doormiddel van een plan van aanpak. […]

 • rioolbuizen2-1500×998-1
  Rioolvervangingsproject Bos- & Gasthuisdistrict Leiden

  Beschrijving Het Bos- & Gasthuisdistrict is een grote wijk waarin de opgave ligt om de bestaande riolering te vervangen. Maar kan dat overal i.v.m. bestaande bomen, past dit binnen het beschikbare budget en zijn er nog andere disciplines die in deze wijk werkzaamheden willen verrichtten? Buro Riool begeleid dit proces om te komen tot het […]

 • Gemeente-zoeterwoude-1600×1200-smal
  Inventarisatie drukrioleringssysteem Zoeterwoude

  Beschrijving Buro Riool heeft voor de gemeente Zoeterwoude het drukrioleringsareaal in het buitengebied geïnventariseerd om beter inzicht te krijgen in de onderhoudskosten en werking van het stelsel. In vervolg daarop wordt er een vervangingsplan en verbeteringen in het stelsel voorgesteld.

 • rioolbuizen2-1500×998-1
  Rioolvervangingsproject Westwout Zoeterwoude

  Beschrijving Buro Riool begeleid voor de gemeente Zoeterwoude het rioolvervangingsproject Westwout fase 1 en 2. In dit project wordt de bestaande riolering vervangen en een hemelwaterriolering aangebracht. Daarnaast worden de straten opgehoogd en heringericht. Dit gaat in goed overleg met de betrokken bewoners.

 • cyclus9-1600×1200-1
  Afbouw BOR activiteit water/ riolering bij Cyclus

  Beschrijving De dienstverlening overeenkomst tussen Cyclus NV en de gemeente Gouda stopt per 31-12-2018. Dat betekent dat alle activiteiten die Cyclus uitvoert in het beheer van de openbare ruimte terug gaan naar de gemeente Gouda. Dit geldt ook voor de ingewikkelde rioleringsactiviteiten. Gouda kent namelijk een complex rioleringsstelsel met opgeboeide rioolstrengen. Buro Riool is verantwoordelijk […]

 • inventarisatie-drukriolering-1500×1000
  Op orde brengen data Riolering Gemeente Zoeterwoude

  Beschrijving Gemeente Zoeterwoude wil in 2017 een nieuw BRP schrijven. Essentieel bij een goed BRP is het op orde hebben van je rioleringsdata. Zoeterwoude heeft de data goed bijgehouden, maar alleen in diverse bronnen. Het is nu de kunst om alle deze bronnen samen te voegen tot één bestand, waarmee het nieuwe BRP gemaakt kan […]

 • rioolbuizen2-1500×998-1
  Rioolvervangingsprojecten binnenstad Leiden

  Beschrijving De binnenstad van de gemeente Leiden gaat de komende jaren flink veranderen om de bereikbaarheid en het uiterlijk te verbeteren. Binnen deze projecten moet goed afgewogen worden wat er met de bestaande riolering gaat gebeuren. Vervangen, renoveren, niks doen en moeten we een apart hemelwaterstelsel aanleggen. Buro Riool begeleidt dit proces om te komen […]

 • Lisse-500×350
  Projectleider IBOR gemeente Lisse

  Beschrijving Buro Schrab heeft voor de gemeente Lisse tijdelijk een medewerker ingezet in de functie van Beleidsmedewerker IBOR. Het buro was verantwoordelijk voor diverse projecten in de buitenruimte, onder andere het nieuwbouw project de Waterkanten en de inrichting van de buitenruimte bij de nieuwbouw van een brede school. Belangrijk hierin was de afstemming met de […]